Lirik Lagu Sebun Bangkung – Bangken Dongkang (Renungan Duwur Batu)

Berikut adalah Lirik dengan dari lagu Bali Bangken Dongkang (Renungan Duwur Batu) yang dibawakan oleh Sebun Bangkung.

 

Verse :
Satwane tegeh di langite belung..
Sing ngenehang munyine be kadung ulung..
Sujatine ento mekejang puyung..
Jeg ngereneb payasna care tibambung..

ADVERTISEMENT

Sing ngerambang nak bisa mekeber ngindang..
Ules menang bisa masih dadi cundang..
Pebedikin ngerambang bangken dongkang..
Aluh ngilukang layahe tanpa tulang..

Pre Chorus :
Jeg merekak nguluh surya mapak tumbak..
Jeg memeteng buke liak ngalih peteng..
Paling tau solahe nyape kadi aku..
Tonden karuan masih ada anak ngugu..

Chorus :
Kanggoang biasa-biasa ngae ne seken saja..
De ngaku paling bisa solahe ngae ne boya-boya..
De lebian kebetan rasane jeg bani nantang..
Pang sing dadi kekedekan
Sing ada nak ngerambang bangken dongkang..

Music

Verse :
Sing ngerambang nak bisa mekeber ngindang..
Ules menang bisa masih dadi cundang..
Pebedikin ngerambang bangken dongkang..
Aluh ngilukang layahe tanpa tulang..

Pre Chorus :
Cengkang cengking ngedengan otot kering..
Masih patuh betek baan nasi apiring..
Pebedekin nyemak gae tusing tusing..
Pang sing kanti mani puan ngutah mising..

Chorus :
Kanggoang biasa-biasa ngae ne seken saja..
De ngaku paling bisa solahe ngae ne boya-boya..
De lebian kebetan rasane jeg bani nantang..
Pang sing dadi kekedekan
Sing ada nak ngerambang bangken dongkang..
Sing ada nak ngerambang bangken dongkang..

 

Credits

  • Title : Sebun Bangkung
  • Artist : Bangken Dongkang
  • Arranger : Urip